جوهر رنگ ها

6 کالا

 • 34%
  No thumb

  جوهر رنگ طلايی (60 میل)

  ۱۹,۰۰۰ تومان
 • 34%

  جوهر رنگ زرد ( ۶۰ میل )

  ۱۹,۰۰۰ تومان
  نوعی رنگ های شفاف هستند که خاصیت ترنسپرنت به کار می دهند . یعنی شفافیت اپوکسی را به طور کامل حفظ می کنند که البته با اضافه کردن بیش از اندازه به سمت ماتی پیش می رود (نباید بیشتر از  ۱۰ % از کل رزین اپوکسی اضافه گردد) این نوع رنگ سازگاری کامل با رزین اپوکسی را دارد
 • 34%

  جوهر رنگ آبي ( ۶۰ میل )

  ۱۹,۰۰۰ تومان
  نوعی رنگ های شفاف هستند که خاصیت ترنسپرنت به کار می دهند . یعنی شفافیت اپوکسی را به طور کامل حفظ می کنند که البته با اضافه کردن بیش از اندازه به سمت ماتی پیش می رود (نباید بیشتر از  ۱۰ % از کل رزین اپوکسی اضافه گردد) این نوع رنگ سازگاری کامل با رزین اپوکسی را دارد
 • 34%

  جوهر رنگ سبز ( ۶۰ میل )

  ۱۹,۰۰۰ تومان
  نوعی رنگ های شفاف هستند که خاصیت ترنسپرنت به کار می دهند . یعنی شفافیت اپوکسی را به طور کامل حفظ می کنند که البته با اضافه کردن بیش از اندازه به سمت ماتی پیش می رود (نباید بیشتر از  ۱۰ % از کل رزین اپوکسی اضافه گردد) این نوع رنگ سازگاری کامل با رزین اپوکسی را دارد
 • 34%

  جوهر رنگ قرمز ( ۶۰ میل )

  ۱۹,۰۰۰ تومان
  نوعی رنگ های شفاف هستند که خاصیت ترنسپرنت به کار می دهند . یعنی شفافیت اپوکسی را به طور کامل حفظ می کنند که البته با اضافه کردن بیش از اندازه به سمت ماتی پیش می رود (نباید بیشتر از  ۱۰ % از کل رزین اپوکسی اضافه گردد) این نوع رنگ سازگاری کامل با رزین اپوکسی را دارد
 • 34%

  جوهر رنگ مشکي ( ۶۰ میل )

  ۱۹,۰۰۰ تومان
  نوعی رنگ های شفاف هستند که خاصیت ترنسپرنت به کار می دهند . یعنی شفافیت اپوکسی را به طور کامل حفظ می کنند که البته با اضافه کردن بیش از اندازه به سمت ماتی پیش می رود (نباید بیشتر از  ۱۰ % از کل رزین اپوکسی اضافه گردد) این نوع رنگ سازگاری کامل با رزین اپوکسی را دارد