جهت دانلود اپلیکیشن محاسبه گر رزین اپوکسی

مطابق سیستم عامل خود کلیک نمایید

آموزش تصویری تنظیمات نرم افزار

پس از نصب اپلیکیشن به قسمت تنظیمات مراجعه کنید و طبق تصاویر زیر عمل کنید تا محاسبات شما بصورت صحیح انجام شود

این تنظیمات با فرض رزین اپوکسی ۵۰ درصد در نظر گرفته شده است.

همچنین چگالی مخلوط رزین اپوکسی که عموما همین مقدار است ۱/۱ در نظر گرفته شده است.